Som una Empresa Constructora fundada l´any 1998 amb l´experiencia de 30 anys en el sector.

Som una empresa familiar on l´orígen de la nostra activitat dins de l´amplitud de la construcció és bàsicament el moviment de terres, enderrocs i excavació en general.

L´evolució de l´empresa ha portat, sense deixar de banda els nostres origens a diversificar, augmentant el ventall de serveis i productes a fi i efecte de satisfer les necessitats dels nostres clients.

El grup humà que forma la nostra empresa que aglutina la experiencia i la vitalitat de la joventut intenta en tot moment satisfer amb el major grau d´exigencia els nostres clients.

La nostra premisa és arribar a l´equilibri del cost, la qualitat i el temps d'execució.

Qualsevol tipus d´Obra s´analitza, s´estudia i valora des del punt de vista tecnic-econòmic. L´equip tècnic de l´Empresa treballa amb el client conjuntament a fi de resoldre les necessitats sol·licitades.